Hoş geldin yâ şehr-i Ramazan!

DR.SİYAMİ AKYEL

Hoş geldin yâ Şehr-i Ramazan!

Hoş geldin yâ şehr-i siyâm,

Hoş geldin on bir ayın sultanı,

Hoş geldin mübarek ay.

Hoş geldin Kur’an ayı,

Hoş geldin ibadet, taat ve zikir ayı,

Hoş geldin rahmet ve mağfiret ayı,

Hoş geldin terbiye ayı,

Hoş geldin tezkiye ayı,

Hoş geldin ihsan ayı,

Hoş geldin sosyal yardımlaşma ayı,

Hoş geldin bereket ayı,

Hoş geldin birlik ve beraberlik ayı,

Hoş geldin merhamet ayı.

 Öyle bir merhametle gel ki:

Gelişin Muhammed ümmetinin kurtuluşuna vesile olsun,

Gelişinle tarihin en şerefli milleti uyansın ölüm uykusundan.

 Kalksın ve kükresin bir arslan gibi,

Ve Siyonist katliama dur desin,

Tersyüz etsin Haçlı-Siyonist ittifakını.

 Kan, gözyaşı ve zulüm bitsin artık,

Birlik ve beraberlik duygusu yayılsın âleme,

Şahsiyetli Nizam’ın gücü,

Müslüman’ın izzet ve şerefi,

İslâm ordularının şecaati görülsün.

 Önce yürek devletimiz kurulsun bu mübarek iklimde,

Yürek devletimiz, ailemizde, akrabalarımızda, toplumsal hayatta hissedilsin,

Sonra bütün bir ülkeye ve dünyaya yayılsın bu kutlu dava…

İnansın Müslümanlar,

Zulmün bertaraf edileceğine,

Adâletin hâkim kılınacağına.

Şahsiyetçi Nizam’a,

Yeni bir Dünya’ya,

Adil bir düzene,

Hayâ medeniyetine.

Bu kutlu düşün kuvveden fiile çıkacağına,

Hak geldiği zaman bâtılın zâil olacağına,

Bâtılın yok olmaya mahkûm olduğuna.

İnansın müminler,

Bu kutlu düşe…