Gazze ve Mescid-i Aksa Fetvası

DR.SİYAMİ AKYEL/MİLLİ GAZETE

Geçtiğimiz günlerde, Gazze’deki katliam ve soykırım hakkında Gazze’deki Filistin Âlimler Heyeti Başkanı Dr. Mervan Ebu Ras ve Şeyh Muhammed Hasan Dedo öncülüğünde 100’den fazla âlim tarafından “Aksa ve Gazze” başlığı altında önemli bir fetva yayınlandı. “Efradını câmi ağyârını mani” söz konusu fetvada şu hakikatler vurgulanmaktadır:

1. Siyonist rejimin, Mescid-i Aksa’ya ve Filistin’deki tüm halkımıza yönelik saldırganlığını defetme mücadelesinin, Filistin direnişinin müdafaası İslam’ın zirvesi olan, mukaddes bir cihat olduğunu teyit ediyoruz.

2. Yiğit Filistin direnişine sadakat… Onlar bizden, biz onlardanız; onlara sadık olanlara sadık, onlara düşman olanlara düşmanız. Yahudi ve Hıristiyanlara sadık olup Müslümanlara karşı onlara yardım eden herkes mürtettir.

3. Filistin toprakları vakıftır ve bir karışından vazgeçmek caiz değildir. Mescid-i Aksa’nın kurtarılması İslam’ın bir akidesi ve Allah’ın bir şeriatıdır. Filistin’in tamamı kıyamete kadar İslami bir vakıftır ve ümmetin icması ile Filistin’in herhangi bir parçasını satarak veya bir kâfire vererek terk etmenin haram olduğu yönündedir.

4. Gazze’yi desteklememek cihattan kaçmaktır. Cihat bu ülkede yaşayan herkes üzerine farz kılınmıştır. Hiç kimseye danışılmayan, hiç kimsenin görüşünün alınmadığı farz bir görev haline gelmiştir. Bu yüzden kim ondan yüz çevirir veya onu terk ederse cihattan kaçmış olur. Cihat gününde önderlik eden kişi, terk ve ihmalinin neden olduğu zarar ve tehlikeler ölçüsünde onun yükünü taşır.

5. İşgalcilere karşı cihat, Müslümanların üzerine farz olan bir savunma cihadıdır: Yahudilerin Kudüs, Aksa ve Filistin’e yönelik saldırıları Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirmektedir. Çünkü düşman dine, namusa, toprağa, cana, ruha ve mala saldırmıştır ve bunlardan biri bile cihada gücü yeten herkese farz olması için yeterlidir.

6. Sınırları ve kapıları kapatmak Allah’a ve Resulü’ne ihanettir: Çevre ülkelerin genel geçişi, mücahitlerin girişi ve ihtiyaç sahiplerine yardım için sınırlarını açmaları farzdır. Özellikle de can damarı olan Refah Sınır Kapısı, Allah yolunda cihat edenlerin yüzüne kapatılması hiçbir şekilde caiz değildir; kapatılması Allah’a, Resulü’ne ve müminlere ihanettir. Gazze halkından kim yardım almadan ölürse, sınır kapısını kapatan ve yardımı engelleyen kişiler, kardeşlerini terk ederek ölümüne neden olmuş sayılır.

7. Düşman caydırılmaz ve saldırganlığına derhal son vermezse, bu, durumun patlamasına ve savaş alanının genişlemesine yol açabilecek, saldırganlıkların devamı olarak kabul edilecektir.

8. İşgalci ve sivil sıfatı aynı kişide buluşmaz: Filistin topraklarını gasbeden, evlerini işgal eden, suç örgütüne bağlı olan her kişi, cinsiyeti ve tanımı ne olursa olsun barışçıl bir sivil değil, bir saldırgan, terörist ve savaşçıdır.

9. Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkânlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır.

10. Suçlu varlığın ve onu destekleyen tüm şirketlerin, fabrikaların ve ülkelerin ürünlerini, mallarını boykot etmek farzdır. Ekonomik cihadın bir şekli olarak onlardan satın almak veya onlarla iş yapmak haramdır.

11. Gazze’ye yönelik bu saldırıdan önce, uluslararası anlaşmalar ve antlaşmalar da dahil olmak üzere, bu varlıkla yapılan tüm barış ve normalleşme anlaşmaları, Peygamber’in buyurduğu gibi şer’an hükümsüzdür ve ‘Müslümanların zimmeti birdir…” (https://ilkha.com/dunya/dunya-musluman-alimler-birliginden-gazze-fetvasi-islam-ulkelerinin-askeri-mudahalesi-farzdir-360289)

Her kelimesinin altına imzamızı atacağımız bu önemli fetvada altı çizilen gerçeklere Muhammed (s.a.v) ümmetinin sahip çıkması gerekir. Fetvada “Filistin topraklarının vakıf olduğu, bu toprakların kâfirlere bırakılmasının haram olduğu, Gazze’yi desteklememenin cihattan kaçmak olduğu, Siyonist işgalcilere karşı cihadın Müslümanların üzerine farz olan bir savunma cihadı olduğu, Gazze’ye yardımları engelleyerek sınır kapılarını kapatarak (özellikle Refah Sınır Kapısı) cihat edenleri mağdur etmenin Allah’a, Resulü’ne ve müminlere ihanet olduğu, bu yüzden Gazze halkı yardım almadan ölürse sınır kapılarını kapatanların kardeşlerini ölüme terkinden sorumlu olduğu, Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkânlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesinin farz olduğu, Gazze’ye yönelik bu saldırıdan önce Siyonist İsrail’le Müslüman ülkelerin yaptığı normalleşme ve tüm barış anlaşmalarının şer’an hükümsüz olduğu, Siyonist İsrail tarafındaki sivil diye tarif edilenlerin de Filistin topraklarını gasp, evlerini işgal ve suç şebekesi yönetime bağlı olmaları hasebiyle barışçıl bir sivil değil saldırgan ve terörist olduğu, Siyonist İsrail’i destekleyen tüm şirketlerin, fabrikaların ve ülkelerinin ürünlerini, mallarını boykot etmenin farz, onlarla ticaret yapmanın haram olduğu, Yahudi ve Hıristiyanlara sadık olup Müslümanlara karşı onlara yardım eden herkesin mürted olduğu” net ifadelerle ortaya konulmuştur.

Özellikle, Müslüman ülkelerde yaşayan halkların boykota devam etmesi, Müslüman ülkelerdeki yönetimlerin de boykot mallarını halklarına bildirmesi, boykot ürünlerinin ülkelere girmesini yasaklaması hayati önem taşımaktadır. Bundan daha önemlisi “Müslüman ülkelerin Siyonist İsrail’le yaptığı ticaretin haram” olduğu yönündeki hükümdür ki, bu ifadeler ticarete hiçbir bahane bırakmamaktadır.

Gelinen noktada Siyonist rejimle ticareti kesmenin de yeterli olmadığı, askerî harekâtın gerekli olduğu görülmektedir. Zira, kâfirlerin ancak güçten anlayacağı Kur’an-ı Kerim’de şöyle beyan edilmektedir: “Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara güç göster. Onların varacakları yer cehennemdir. O, ne kötü bir varış yeridir” (Tevbe, 73/Tahrim, 9).

İsrail ve ABD güçten anlar!

+ There are no comments

Add yours