Sakın Zalimlere meyletmeyin!

Siyami Akyel Müslüman’ın oluşturduğu kimlik ve kişilik, inanan ve inanmayan tüm insanların güvendiği hüviyete bürünmüş, yaratılıştaki gayeyi anlamış; Allah-u Teâlâ’nın rızasını birinci hedefi olarak belirlemiştir. Bu şahsiyeti, istisnasız herkes “bu adam iyi bir Müslüman” diye örnek gösterir. Şahsiyetli kimliğe bürünmüş bu kararlı kişilik insaflıdır. Müslüman şahsiyet, adaleti kendine şiar edinmiş, daha yaşanabilir bir dünya, adil bir düzen/sistem inşa etmek için mücadele eder. Bu uğurdaki mücadelesinde kınayanın kınamasından korkmaz, davasında sebat gösterir. Müslüman şahsiyet, yenilse bile izzet [Devamı]

Şeytana Neden Mühlet Verildi?

Siyami Akyel/Milli Gazete Kur’an-ı Kerim’de Bakara Sûresi’nde ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam’ın yaratılışı, meleklere arz edişi, meleklerin saygı secdesinde bulunması, şeytanın kibirlenerek bunu reddedişi ve kâfirlerden oluşu detaylı şekilde anlatılarak şöyle buyurulmaktadır: “Hani Rabbin meleklere: ‘Muhakkak ben yeryüzünde (benim emirlerimi tebliğ ve infaza memur) bir halife yaratacağım’ demişti. Melekler, ‘Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz’ dediler. Allah, ‘Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim’ [Devamı]

Yalnız Allahu Teâlâ’ya Güvenmek

Siyami Akyel/Milli Gazete Müslümanlar, üç asırdır kaybettiği gücünü arıyor. Üç asırdır güçsüz, üç asırdır fetret dönemi yaşamakta, üç asırdır mağlubiyet psikolojisine esir olmuş, üç asırdır Batı taklitçisi. Zulme karşı durma misyonunu unutmuş tam üç asırdır. Duruşu, şahsiyeti, değer yargıları değişmiş. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyi unutmuş. Üç beş Yahudi lobisinden medet uman, ABD’nin icazetiyle iktidara gelen, müstemleke ruhlu liderler musallat olmuş ümmetin başına. İktidarı Allah-u Teâlâ’nın verdiğini ve ancak O’nun alabileceğini anlatsanız da, Kur’an-ı Kerim’den örnek verseniz de nafile. [Devamı]

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi

Siyami Akyel/Milli Gazete Kur’an-ı Kerim’de, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bin ay, 83 yılı mütecaviz bir zaman dilimidir ve ortalama insan ömründen fazla bir zamana tekabül eder, bu sebeple çok büyük bir fırsattır. Kadir Gecesi’nin fazileti hakkında Kur’an-ı Kerim’de, “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına) indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Ruh Rabbinin izniyle (o sene takdir edilen) [Devamı]

Ramazan ayında ruhumuzu özgürleştirmek

DR.SİYAMİ AKYEL Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde Ramazan ayı ve Ramazan Orucu hakkındaki beyanlar, bu mukaddes ayın tam bir teslimiyet, nefsi terbiye ve arınma ayı olduğunu; bu ayın sadece bireysel olarak idrak edilmesinden de öte, toplumun tüm katmanlarına manevi iklimin hissettirilmesi, toplumsal hayatın yeniden canlanması, yeniden hayat bulmasıyla gerçek anlamını kazanacaktır. Fırsatlar ayı: Ramazan Ramazan ayı yeniden hayat bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için fırsattır. Nefsi terbiye, fakir fukarayı gözetme ve empati için fırsattır. Başucu kitabımız [Devamı]

Hoş geldin yâ şehr-i Ramazan!

DR.SİYAMİ AKYEL Hoş geldin yâ Şehr-i Ramazan! Hoş geldin yâ şehr-i siyâm, Hoş geldin on bir ayın sultanı, Hoş geldin mübarek ay. Hoş geldin Kur’an ayı, Hoş geldin ibadet, taat ve zikir ayı, Hoş geldin rahmet ve mağfiret ayı, Hoş geldin terbiye ayı, Hoş geldin tezkiye ayı, Hoş geldin ihsan ayı, Hoş geldin sosyal yardımlaşma ayı, Hoş geldin bereket ayı, Hoş geldin birlik ve beraberlik ayı, Hoş geldin merhamet ayı.  Öyle bir merhametle gel ki: Gelişin [Devamı]