İslami basının öncü ismi: Mehmed Şevket Eygi

İslami basının öncü ismi: Mehmed Şevket Eygi

SİYAMİ AKYEL / MİLLİ GAZETE

Üstad Mehmed Şevket Eygi’nin İslâmî meselelere karşı duyarlılığı hayatının her döneminde varolmuş; Necip Fazıl ve Eşref Edip gibi iki önemli gazeteci ve fikir adamıyla hemhal olmuştur. Ömer Nasuhi Bilmen gibi son devrin önemli İslâm âlimlerinden biriyle teşrik-i mesaisi, Ahmed Davudoğlu ve Mahir İz gibi Osmanlı bakiyesi ilim ehliyle münasebetleri, devrin önemli İslâm âlimleri ve tarikat erbabıyla hususi münasebetleri onu İslâm davasını savunmada ön plana çıkartmıştır.

Eygi’nin İslâm davasını savunma azminin gerçekleşmesinin ilk adımı 1960 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda mütercimlik yaptığı günlerde Mahir İz Hoca’dan gelen mektupla başlar ve basın hayatına girer. Bir grup Müslüman tarafından kurulan Sönmez Şirketi bünyesinde çıkartılan haftalık “Yeni İstiklal gazetesi” çıkmaza girmiştir ve işten anlayan biri aranmaktadır. Daha tecrübeli olduğu için Eygi’yi gazetenin başına geçirmeyi planlayan gazete yönetimi Mahir İz Hoca’yı vasıta kılar.

1960 yılında gazeteyi devralan Mehmed Şevket Eygi, bütün zorluklara rağmen pes etmez. Yeni İstiklal gazetesini 20 bin aboneye ve 35 bin tiraja ulaştırır. Yeni İstiklal, 1967 yılına kadar yayın hayatını sürdürür. O yıllarda Türkiye’deki bütün Müslümanların sözcüsü olur ve alternatif bir gazete haline gelir. Böylece Yeni İstiklal, boyalı ve sol basına karşı Müslümanların sesi olur.

Yıl 1965. Mehmed Şevket Eygi, haftalık Yeni İstiklal gazetesini çıkarmaktadır. Gazetenin tirajı 35 binlere dayanmıştır. İşte tam bu günlerde Suffa Vakfı’nda tüccar Hacı Nafiz Çelebi ve Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin de hazır bulunduğu bir ortamda Müslümanların günlük bir gazete çıkartması gerektiği fikri ortaya atılır. Ömer Derin ve Rıfat Tandoğan beylerin yönlendirilmesiyle bu işi ancak Yeni İstiklal gazetesiyle Müslümanların sesi olan Mehmed Şevket Eygi’nin yapacağı konuşulur ve kendisine teklif götürmeye karar verilir.

Gazete için 92 bin lira para toplanır. Oysa günlük gazete çıkarabilmek için en az 400 bin lira gerekmektedir. Eygi, yapılan teklifi kabul eder ancak 92 bin lira ile günlük gazete çıkarmak çok zordur. “Meğer bu parayla gazete çıkarmak sandalla Atlas Okyanusu’nu aşmak gibi bir şeymiş, çünkü o gündür bu gündür iki yakamı bir araya getiremedim” sözleriyle bu zorluğu dile getirmektedir.

Hemen işe koyulan Eygi, gazeteyi çıkartmaya başlar; gazete ilk başta fazla tutmaz ancak bir süre sonra tirajını artırır. Eygi’nin Masonlara, Siyonistlere, Selanik Dönmesi Sabetaycılara ve Marksistlere karşı başlattığı bu hamle, Müslüman kesim tarafından takdir edilir. İslâmî camia Eygi’nin çıkarttığı Bugün gazetesini sahiplenir ve gazetenin tirajı 100 binlere ulaşır. Bu tiraj o günler için çok büyük bir başarıdır. Eygi’nin Bugün gazetesiyle eş zamanlı çıkardığı “Babıali’de Sabah” gazetesi ise 10 bin tirajlı bir gazete olur.

1969 yılının Ocak ayında hacc farizasını yerine getirmek için Türkiye’den normal yollarla çıkış yapar. Aleyhinde açılan davalardan üçü ile ilgili basın affı çalışmalarının sonucunu yurt dışında beklemeye karar verir. Ancak üç ayda biteceği zannedilen basın affı bir türlü gerçekleşmez. Eygi’nin beklediği basın affı ancak 1974 senesinde MSP’nin içinde yer aldığı koalisyon hükümeti zamanında gelir. Türkiye’ye 1974 senesinde gelebilen Eygi’nin tüm müesseseleri “Bugün ve Babıali’de Sabah” gazeteleri kapatılmış, gırtlağına kadar borca saplanmıştır. Her şeye sıfırdan hatta eksiden başlamak zorunda kalan Eygi, “Büyük Gazete” adıyla haftalık bir gazete çıkartır. Ancak artık İslâmî camia, cemaatlere ayrılmış, her cemaat kendi yolunu tutmuştur. Müslüman cemaat artık eskisi gibi tek vücut değildir.

Mehmed Şevket Eygi, değişik gazete ve dergilerde yazdığı yazılardan dolayı 1984 yılında 28 ay hapse mahkûm olur. 1984 yılında girdiği hapisten 1985 yılında çıkar. Yılların gazetecisi Eygi, önce Son Haber’de, Günaydın grubunun çıkarttığı Yeni Haber’de, Hürriyet grubu tarafından çıkartılan muhafazakâr “Son Çağrı” gazetesinde yazar.

Eygi’nin en bereketli yazarlık serüveni Millî Gazete’dir. Ankara’da bir toplantıda Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’dan aldığı teklif üzerine 1991 yılında Millî Gazete’de yazmaya başlar ve vefatına kadar hiç ara vermez.

Üstad Eygi, gerek çıkarttığı gazetelerde, gerek yazılarında, gerek eserlerinde gerekse sahibi olduğu Bedir Yayınevi’nden yayınladığı kitaplarda hep İslâmî hassasiyeti ön planda tutmuş, Ehl-i Sünnet itikadına sadık kalarak müesses nizamla, Sabetaizm’le, komünizmle ve Siyonizm’le mücadele etmiştir.

1962 senesinde merhum Adnan Menderes’in ölüm yıldönümünde Yeni İstiklal gazetesinde “Zulümlerin en şenii ve alçakçası kanunların gölgesinde yapılandır” (Yeni İstiklal, 19 Eylül 1962, sayı: 92) manşetiyle çıkmış, Menderes’in idam edilmesini en sert şekilde eleştirmiştir. Sırf bu yazısından dolayı hapis cezasına çarptırılmıştır.

DUA: 12 Temmuz 2019’da dâr-ı bekâya irtihal eden Mehmed Şevket Eygi üstadımızı, dostumuzu vefat yıldönümü vesilesiyle dualarla yâd ediyoruz. Allah-u Teâlâ rahmet etsin; makamı âli, mekânı cennet olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir